Historie

De Stichting Vliegmaterieel Schiphol (SVS) werd opgericht op 8 september 1971 met als doel:

  • Het bevorderen van de kleine luchtvaart. Volgens de statuten tracht zij dit doel te bereiken door het kopen of zich op generlei andere wijze aanschaffen van, alsmede het financieren van vliegtuigen, onderdelen daarvan, apparatuur, en alles wat aan het vliegen dienstbaar kan zijn, het verhuren of enigerlei andere wijze ter beschikking stellen van vliegtuigen, en verder door het verrichten van al die handelingen welke ter bevordering van het doel der stichting mocht blijken nodig te zijn.
  • De oprichters van de stichting waren ca 25 vliegers, die graag gezamenlijk de beschikking wilden hebben over een eigen vliegtuig en dat in een stichting wilden vastleggen. Zij legden elk een bedrag van fl. 2500,– in en van het bijeengebrachte bedrag werd de eerste Cessna 172 (tweedehands) aangeschaft. Deze z.g. “inleggers” betalen geen jaarlijkse contributie. Vliegers, die zich later hebben aangesloten en geen bedrag hebben ingelegd, betalen dat wel.

Zoals de naam al aangeeft, was de vestigingsplaats van de stichting Schiphol. Hier stond het vliegtuig en ook lange tijd heeft de stichting hier een kantoor gehad, waar alle bezittingen van de stichting bijeen waren.

Door het ontmoedigingsbeleid van Schiphol voor de kleine luchtvaart, werd in het midden van de negentiger jaren van de vorige eeuw, uitgeweken naar Lelystad. Vanwege alle uitbreidingen op Lelystad zijn wij een paar jaar geleden nog een keer verhuisd naar vliegveld Hilversum.

Over PH-GYS

De PH-GYS is een Reims Cessna 172 van het model Papa. Verder is zij:

  • In zeer goede staat
  • Volledig IFR uitgerust
  • In bezit van een nieuwe Garmin 430 GPS
  • In bezit een nieuwe Garmin transponder met S-mode
  • Voorzien van Long Range tanks (ca 6 uur endurance)
  • Op een moderne, in het oog vallende manier beschilderd
  • In het bezit van een bijgewerkte Botlang van heel Europa, die op reis meegenomen mag worden in de Kist.